PHYSIOCARE s.r.o.
prevencia a terapia porúch pohybového aparátu

  •  Naša spoločnosť sa zaoberá prevenciou a terapiou porúch pohybového systému.Ponúkame služby v oblasti fyzioterapie, so zameraním na manuálnu medicínu a individuálnu kinezioterapiu (pohybovú liečbu). Naše služby sú určené pre klientov/pacientov s rôznymi obtiažami, ako napr.bolesti chrbta, bolesti hlavy, vertigo, bolesti kĺbov, problém s pohybom, poúrazové stavy, stavy po cievnych príhodách, parkinsonov syndróm a pod.

  • cvičenie SM systém

  •  Pre organizácie, prevádzky a zariadenia, ktoré dbajú o zdravie a prevenciu svojich zamestnancov ponúkame krátkodobý rehabilitačný program. Klient / zamestnanec / si vyberá z ponuky pohybovú liečbu, manuálnu liečbu alebo ich vzájomnú kombináciu t.j. 5 ošetrení (procedúr) podľa vlastného výberu, po zhodnotení a konzultácii s fyzioterapeutom.

  • Pre imobilných klientov/pacientov, ponúkame aj možnosť cvičenia v domácom prostredí - návštevnú službu.

 

18. 01. 2020