PHYSIOCARE s.r.o.
prevencia a terapia porúch pohybového aparátu

 

Bc. Alexander Kopka

Vzdelanie:

1994 – 1999 Gymnázium J.A.Komenského Košice
1999 – 2002 Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, VOV: diplomovaný fyzioterapeut
2006 – 2009 Prešovská univerzita, Fakulta zdravotníctva, bakalárske štúdium: fyzioterapia

doterajšia prax:


01/2003 - 05/2005 Rehabilitační klinika Monáda, Nad Opatovem 2140, Praha 11, fyzioterapeut
01/2005 - 05/2005 Lekárske centrum profesora Čecha, Bobkova 736, Praha 9, fyzioterapeut
11/2005 - 05/2006 Hartcliffe Nursing Home, Murford Avenue 15, Bristol, England, ošetrovateľ
06/2006 - 10/2006 M.V.Medicínske centrum, spol. s r.o., Prešov, fyzioterapeut
11/2006 – 08/2011 Letecká vojenská nemocnica a.s. Košice, fyzioterapeut

09/2011 - 09/2014 Letecká vojenská nemocnica a.s. Košice, vedúci fyzioterapeut
od r.2011 externý učiteľ Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice
01/2012 licencia na výkon zdravotníckeho povolania v povolaní fyzioterapeut
05/2012 Physiocare s.r.o

Kurzy, školenia:

Mc. Kenzie metóda – informačný seminár
Výroba a aplikácia klasických a dynamických dláh
Projekce bolesti v pohybovém aparátu

Neuro-muskulo-skeletálny koncept diagnostiky a terapie porúch pohybového aparátu A, B, C, D

Robotika v rehabilitácii

Neuro mobilizačná terapia A, B

 

 

18. 01. 2020