PHYSIOCARE s.r.o.
prevencia a terapia porúch pohybového aparátu

 

PhDr. Silvia Fischerová

Vzdelanie:

1993 – 1997 Gymnázium Alejová 1, Košice
1997 – 2000 Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, VOV: diplomovaný fyzioterapeut
2004 – 2007 Prešovská univerzita, Fakulta zdravotníctva, bakalárske štúdium: fyzioterapia
2007 - 2009 Prešovská univerzita, Fakulta zdravotníctva, magisterské štúdium: fyzioterapia
03/ 2012 Rigorózne konanie, Fakulta zdravotníckych odborov, získaný titul doktor filozofie v odbore fyzioterapia

špecializácia v odbore Fyzioterapia porúch CNS

doterajšia prax:

2000 – 2007 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Košice – Barca, fyzioterapeut
od r. 2007 Letecká vojenská nemocnica, Murgašova 1, Košice, fyzioterapuet09/2014 Letecká vojenská nemocnica, Murgašova 1, Košice, vedúci fyzioterapeut
2009-2011 externý učiteľ Prešovská univerzita, Fakulta zdravotníctva, odbor: Fyzioterapia
od r.2011 externý učiteľ Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice
01/2012 licencia na výkon zdravotníckeho povolania v povolaní fyzioterapeut
05/2012 Physiocare s.r.o

09/2014 Letecká vojenská nemocnica, Murgašova 1, Košice, vedúci fyzioterapeut

Kurzy, školenia:

01/2010 McKenzie metóda- krčná chrbtica informačný seminár
09/2010 I. kurz cvičenia SM systém
02/2011 II. Kurz cvičenia SM systém
10/2011 III. + IV. Kurz SM systém a manuálne techniky

 

 

10. 01. 2016